Kendo 50 EW

Kendo 50 EW

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 50 g/l ciflufenamid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0007611-2/2024
 • Engedély típusa Párhuzamos engedély
 • Engedély érvényessége 2029. márc. 31.
 • Tulajdonos Agrovena Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Agrovena Kft.
 • Készítmény gyártó Nippon Soda
 • Formuláció olajemulzió vizes fázisban (EW)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 5 ml; 10 ml; 50 ml; 100 ml; 150 ml; II. kat.: 0,5 liter; 1 liter; 5 liter; 10 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-04-10 13:27