Monsoon

Monsoon

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 22,5 g/l foramszulfuron, 22,5 g/l izoxadifen-etil

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 11001/2002.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2026. nov. 30.
 • Tulajdonos Bayer CropScience S.A.S.
 • Tulajdonos hazai képviselője Bayer Hungária Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Bayer Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó Bayer
 • Formuláció olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 l, 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 38
  Bőrizgató hatású
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Monsoon
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg