Nemacur 240 CS

Rendeltetés

 • Fonálféregölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 240 g/l fenamifosz

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/7374-1/2011. MgSzH
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021. márc. 23.
 • Tulajdonos AMVAC Netherlands B.V.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021. máj. 31.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2021. szept. 23.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó AMVAC Netherlands
 • Formuláció mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1l, 5l, 20l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 200 és <500 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 21/22
  Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37
  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű, védőlábbeli