Nexsuba

Nexsuba

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 240 g/l spinozad

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/332-2/2023
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2024. dec. 31.
 • Tulajdonos Corteva Agriscience Hungary Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó FMC-Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Corteva Agriscience International Sàrl
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 500 ml; 1 liter; 5 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 20 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Laser
  A készítmény felhasználása méhekre mérsékelten kockázatos! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkalap, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg

Referencia szer

Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-02-01 13:19