Nordox 75 WG

Nordox 75 WG

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 86 m/m% réz(l)oxid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 12417/2002
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2024-03-31
 • Tulajdonos Nordox Industries AS
 • Tulajdonos hazai képviselője Adama Hungary Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Adama Hungary Zrt.
 • Készítmény gyártó Nordox AS
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 20 g; 200 g; I. kat.: 500 g; 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 3165 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű