Novodor FC

Novodor FC

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 3 % Bacillus thuringiensis (var. tenebrionis)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 9981/1992
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2019. ápr. 30.
 • Tulajdonos Novo Nordisk A/S

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Biocont Magyarország Kft.
 • Készítmény gyártó Novo Nordix A/S
 • Formuláció
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 20 liter, 1 liter, 250 ml, 100 ml

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24
  A bőrrel való érintkezés kerülendő
  S 37
  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg