Okubi

Okubi

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 25 g/l ciazofamid, 250 g/l dinátrium-foszfonát

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0055393-1/2024
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2027. jan. 31.
 • Tulajdonos ISK Biosciences Europe N.V.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó AgChem Project Consulting Kft.
 • Készítmény gyártó Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 liter; 5 liter; 10 liter; 12,5 liter; 15 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Mérsékelten veszélyes
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Mildicut
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlőnél 10 m (50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m), torma kultúránál 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-07-03 15:07