Ortus 5 SC - szója, zöldbab

Ortus 5 SC - szója, zöldbab

Rendeltetés

 • Atkaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 50 g/l fenpiroximát

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0049698-2/2024
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2024. jún. 21. – okt. 18.
 • Ügyfél Sumi Agro Hungary Kft.
 • Tulajdonos Nihon Nohyaku Co. Ltd.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Sumi Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Nihon Nohyaku
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 1*5 ml ampulla, 5*5 ml ampulla, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml II. kat.: 500 ml, 1 liter, 5 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 36/38
  Szem- és bőrizgató hatású
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Ortus 5 SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől gyümölcsösnél 40 m, szőlőben 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 1
  Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le!
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-07-03 10:18