Plantline E 4

Plantline E 4

Rendeltetés

 • Növekedésszabályzó szer

Hatóanyag összetétel

 • 4 V/V% etilén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/131-2/2018
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2028. aug. 31.
 • Tulajdonos Messer Group GmbH.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Messer Hungarogáz Kft.
 • Készítmény gyártó Messer Hungarogáz Kft.
 • Formuláció gáz (GA)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 40 liter (150 bar), 50 liter (200 bar)

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 20000 ppmV
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H220
  Rendkívül tűzveszélyes gáz.
  H280
  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
 • P-mondatok P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P377
  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
  P381
  Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-08-24 12:04