Pledge 50 WP, Bridge Extra 50 WP - olajtök

Pledge 50 WP, Bridge Extra 50 WP - olajtök

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 500 g/kg flumioxazin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/1078-2/2022
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2022-04-15 - 2022-08-12
 • Ügyfél Sumi Agro Hungary Kft.
 • Tulajdonos Sumitomo Chemical Co.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Sumi Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Sumitomo Chemical Co.
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5x80g, 2x400g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-06-14 15:17