Polygandron TTP

Polygandron TTP

Rendeltetés

 • Gombaölő csávázószer

Hatóanyag összetétel

 • 5 x 10^5 oospores/g Pythium oligandrum

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2860-1/2022
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2033-06-01
 • Tulajdonos Biopreparáty spol. s.r.o
 • Tulajdonos hazai képviselője UPL Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó UPL Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Biopreparáty spol. s.r.o.
 • Formuláció vízben diszpergálható por, csávázás céljára (WS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 g, 50 g, 100 g, 250 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • Védőfelszerelés (csávázás) félálarc (FFP3), munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés (vetés) félálarc (FFP3), munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-12-16 14:48