RAK 1+2

RAK 1+2

Rendeltetés

 • Feromon

Hatóanyag összetétel

 • 40 g/kg feromon ((Z)-9-dodekán-1-il acetát), 20 g/kg feromon ((E)7-(Z)9 dodekadienil acetát)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/4139-2/2013
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2025. aug. 31.
 • Tulajdonos BASF Hungária Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó BASF Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó BASF S.E.
 • Formuláció gőzt kibocsátó szer (VP)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 252/4 (db/tasak/doboz), 252/8 (db/tasak/doboz)

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) nem szükséges
 • Vízi veszélyesség Mérsékelten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P401
  A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-03-10 09:59