REAGRON feromonos rovarcsapdák

Rendeltetés

 • Feromonos csalogató és szignalizációs csapda

Hatóanyag összetétel

 • poliizobutilén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/125-2/2020
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2030. nov. 30.
 • Tulajdonos PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó PENTACHEM Vegyipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Formuláció
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-02-09 14:36