Rivior

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 125 g/l tetrakonazol

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/1812-1/2020
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2024. máj. 31.
 • Tulajdonos Gowan Crop Protection Ltd.
 • Tulajdonos hazai képviselője Staphyt Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formuláció folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 4090 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 36
  Szemizgató hatású
  R 38
  Bőrizgató hatású
  R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
 • S-mondatok S 1/2
  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
  S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-10-25 11:00