SEPIRET 6286 Blue

SEPIRET 6286 Blue

Rendeltetés

 • Csávázási segédanyag

Hatóanyag összetétel

 • 15-25 m/m% ásványi anyag, 25-35 m/m% kék pigment, 3-9 m/m% monopropilén glikol, 15-25 m/m% vinil-polimer emulzió

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/1913-2/2020
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2030. nov. 30.
 • Tulajdonos BASF Hungária Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó BASF Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó BASF Agro B.V.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (FS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 125 kg (96,9 L), 1000 Kg (775,2 L)

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés (csávázás) védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés (vetés) védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2020-12-07 12:27