SilicoSec

Rendeltetés

 • Rovar- és atkaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 1000 g/kg kovaföld

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/0005437-1/2024
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2037. jan. 31.
 • Tulajdonos Biofa GmbH

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Biofa GmbH
 • Formuláció kontakt por (CP)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 2 kg, 15 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek félálarc (FFP3), légzésvédő (P3), munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak félálarc (FFP3), légzésvédő (P3), munkaruha, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-05-22 12:48