SmartFresh

SmartFresh

Rendeltetés

 • Növekedésszabályzó szer

Hatóanyag összetétel

 • 33 g/kg 1-metil-ciklopropén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/1953-1/2023
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2035. júl. 31.
 • Tulajdonos AgroFresh holding France S.A.S

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó AgroFresh
 • Készítmény gyártó IsleChem
 • Formuláció gáznemű hatóanyagot felszabadító termék, vízben oldódó zacskóban (VP)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 2,3 g - 89,3 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P401
  A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg