Surround WP

Surround WP

Rendeltetés

 • Riasztó szer

Hatóanyag összetétel

 • 950 g/kg aluminium-szilikát (kaolin)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/891-1/2016.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2022. aug. 31.
 • Tulajdonos Tessenderlo Kerley, INC.
 • Tulajdonos hazai képviselője Hechta Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Hechta Kft.
 • Készítmény gyártó Tessenderlo Kerley Inc.
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 300 g; 400 g; 600 g; 1 kg; II. kat.: 12,5 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Igen
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Surround
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)
 • Védőfelszerelés mezőgazdasági dolgozóknak légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)