Total Spray

Total Spray

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 7,2 g/l glifozát

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/5208-2/2011.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2026. nov. 30.
 • Tulajdonos Cresco Chemical Ltd.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Cresco Chemical Kft.
 • Készítmény gyártó Cresco Chemical Kft.
 • Formuláció felhasználásra kész folyadék (AL)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 0,5 liter, 0,75 liter, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Total Spray
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P103
  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-01-10 13:15