Vegesol eReS

Vegesol eReS

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 11,5 % rézhidroxid, 20 % napraforgóolaj, 23 % kén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 11337/2002.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2024. jún. 30.
 • Tulajdonos BVN Növényvédő Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó KITE Zrt.
 • Készítmény gyártó BVN Növényvédő Kft.
 • Formuláció szuszpoé-emulzió (szilárd részecskék stabil vizes diszperziója) (SE)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 0,2l, 1l, 5l, 20l, 25l, 1000l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 41
  Súlyos szemkárosodást okozhat
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 60
  Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani!
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 200 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg