Vintec

Rendeltetés

 • Gombaölő permetezőszer

Hatóanyag összetétel

 • 10^13 cfu/kg Trichoderma atroviride (SC1)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2876-1/2020
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2032. júl. 6.
 • Tulajdonos BI-PA NV.
 • Tulajdonos hazai képviselője Belchim Crop Protection Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Bayer CropScience Biologics GmbH
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 50 g, 100 g, 200 g, 2 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg (4.1 × 108 CFU/állat)
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 212
  Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek félálarc (FFP3), védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak félálarc (FFP3), védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-03-10 10:43