Politica de Confidențialitate

Înapoi la Acasă.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelő az agromedium.com webhelyek és applikáció!

Tulajdonos: Muntyán Krisztián E.V.
Székhely: 5741 Kétegyháza Toldi utca 75.
Adószám: 67119806-2-24

Az agromedium.com (ügyvezető: Muntyán Krisztián, továbbiakban: ügyvezető) (székhely: 5741 Kétegyháza Toldi utca 75; adószám: 67119806-2-24) kiemelten fontosnak tartja az Ön által megadott adatok és személyiségi jogainak védelmét és mindent megtesz annak érdekében, hogy megadott adatait biztonságosan kezelje. A weboldal vagy alkalmazás használata során előfordulhat, hogy az azonosítására alkalmas adatokat kérünk Öntől (pl. e-mail cím, cím), melyeknek felhasználása és annak módja az alábbi pontokban van részletezve.

A jelen nyilatkozat a következőket tartalmazza:

1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat terjedelme és elfogadása

 • A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az agromedium.com vagy az Agromedium applikáció által Önről gyűjtött, és Öntől kért adatokra vonatkozik, melyeket azért gyűjtünk, a termék és szolgáltatás fejlesztése céljából, hogy az agromedium.com weboldal vagy applikáció minél pontosabb tájékoztatást nyújthasson a felhasználók, és partnerei számára a weboldalon és az applikációban megjelenő hirdetőfelületekkel, e-mail útján, a mezőgazdaságot támogató termékekről, szolgáltatásokról, gépekről, egyéb aktualitásokról, elemzéseket készíthessünk a különböző a weboldalon és/vagy az applikáció használata közben kialakuló trendekről, piackutatási és minőségbiztosítási célokból a felhasználók és partnereink számára.
 • Az agromedium.com webhely és Agromedium applikáció használatával vagy a felhasználói e-mail címe megadásával, a szoftverbe és/vagy weboldalra való belépéssel elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, kérjük, ne használja az agromedium.com webhelyeket és/vagy az Agromedium applikációt, vagy ne adja meg adatait. Az agromedium.com webhely és Agromedium applikáció és ügyvezetője a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosításának jogát fenntartja. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, hogy nyomon követhesse a változtatásokat, illetve informálódjon a személyes és egyéb adatai felhasználásának módjáról.

2. Az agromedium.com és Agromedium mobil applikáció által gyűjtött adatok köre

 • Az agromedium.com és Agromedium mobil applikáció különböző forrásokból gyűjthet Önről adatokat, köztük:

  • a) A velünk folytatott online és elektronikus kapcsolat során, köztük a agromedium.com weboldalain, mobilalkalmazásokon, üzenetküldő programokon, agromedium.com márkaoldalakon vagy harmadik fél közösségi média oldalain (pl. Facebook) (agromedium.com webhelyek);
  • b) A velünk folytatott offline kapcsolat, így közvetlen marketing kampányok, nyomtatott regisztrációs lapok, nyereményjáték jelentkezések, illetve az agromedium.com ügyfélszolgálatának felkeresése során; és
  • c) Az olyan online célzott tartalmakkal (mint például reklámok), melyeket a agromedium.com és/vagy Agromedium applikáció és/vagy ügyvezetője a nevünkben eljáró szolgáltató harmadik fél weboldalain vagy alkalmazásain keresztül nyújt, vagy az agromedium.com weboldalon, a hozzá tartozó applikációban, és a tulajdonoshoz birtokában levő weboldalakon.
 • 2/1. Az agromedium.com-mal, a webhellyel és az applikációval közvetlenül megosztott adatok

  Ezek azok az adatok, melyek egy adott célból oszt meg velünk.

 • 2/2. Az agromedium.com webhely vagy a hozzá tartozó applikáció használata közben gyűjtött adatok

  Az agromedium.com webhely és/vagy applikáció használata során információgyűjtő cookie-kat és egyéb technológiákat alkalmazunk.

 • 2/3. Más forrásokból gyűjtött adatok

  A termékeink és szolgáltatásaink nyújtása céljából, minőségbiztosítás és piackutatás céljából más törvényes forrásokból is gyűjthetünk Önre vonatkozó információkat. Ilyen források lehetnek harmadik fél adataggregátorok, az agromedium.com promóciós partnerei, nyilvános források és harmadik fél által üzemeltetett közösségi média oldalak.

 • 2/4. Az adatok gyűjtésének célja és felhasználásuk módja

  Az agromedium.com és Agromedium mobil applikáció kizárólag arra a célra gyűjti és használja fel az adatait, amelyre azt megkapta.

  Önről gyűjtött, és Öntől kért adatok, gyűjtésének célja:

  • 2/4/1. A termék és szolgáltatás fejlesztése, hogy az agromedium.com weboldal vagy Agromedium mobilapplikáció minél pontosabb tájékoztatást nyújthasson a felhasználók, és partnerei számára a weboldalon és/vagy az applikációban megjelenő hirdetőfelületekkel, e-mail útján, a mezőgazdaságot támogató termékekről, szolgáltatásokról, gépekről, egyéb aktualitásokról, elemzéseket készíthessünk a különböző a weboldalon és/vagy az applikáció használata közben kialakuló trendekről, piackutatási és minőségbiztosítási célokból a felhasználók és partnereink számára. Az agromedium.com és Agromedium applikáció a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztassa akcióiról és újdonságairól, és partnerei akcióikról és újdonságaikról.
  • 2/4/2. Az agromedium.com és/vagy az Agromedium mobil applikációban megjelenő termékek és szolgáltatások használatához szükséges adatokat tároljuk a saját szerverünkön és a felhasználó által igényelt szolgáltatást nyújtó harmadik félnek is továbbíthatjuk (pl.: biztosítás kötés funkció használata esetén az általa kiválasztott biztosítónak).

3. Személyes adatok, egyéb adatok megosztása

 • Az agromedium.com és/vagy Agromedium mobil applikáció az Ön konkrét, erre vonatkozó jóváhagyása nélkül nem osztja meg a személyes adatait semmilyen harmadik személlyel, amely direkt marketing célokra kívánja azt felhasználni.
 • Az agromedium.com webhely és/vagy Aggromedium mobil applikáció más célokból megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel, de kizárólag a következő körülmények között:

  3/1. Tagvállalatok

  Az agromedium.com kapcsolt vállalkozásainak jogszerű üzleti célokból átadhatja az Ön személyes adatait.

  3/2. Szolgáltatók

  Az agromedium.com webhely és/vagy Agromedium mobil applikáció jogosult szolgáltatókat, ügynököket és vállalkozókat megbízni a szolgáltatások az agromedium.com webhely és/vagy applikáció nevében történő biztosítása, köztük az agromedium.com webhelyek és applikáció és az Ön számára elérhető szolgáltatások kezelésére. Ezen harmadik felek a szolgáltatások biztosítása során hozzáférhetnek az Ön adataihoz vagy kezelhetik azokat.

  Az agromedium.com webhely és applikáció az ilyen harmadik felektől, melyek székhelye azon az országon kívül található, ahonnan Ön hozzáfért az agromedium.com webhelyhez, applikációhoz vagy szolgáltatáshoz, általában írásos megállapodás formájában megköveteli, hogy az Ön személyes adatai tekintetében minden vonatkozó adatvédelmi törvénynek és biztonsági előírásnak feleljen meg.

  3/3. Partnerek és közös promóciók

  Amennyiben az agromedium.com webhely és applikáció másik vállalattal közös vagy közösen támogatott programot vagy promóciót tart, melynek során az Ön részvétele esetén a személyes adatait gyűjti és felhasználja.

  A személyes adatait kizárólag akkor osztjuk meg másik vállalattal, ha ön előzőleg hozzájárult, hogy az érintett vállalattól közvetlen tájékoztatókat kapjon. Javasoljuk, hogy a személyes adatainak megosztása előtt olvassa el az adott vállalat adatvédelmi nyilatkozatát. Amennyiben nem kívánja, hogy az adatait az agromedium.com webhelyen és applikáción kívül más vállalat is gyűjtse, vagy azokat az agromedium.com webhely és applikáció más vállalattal megossza, mindig választhatja, hogy nem vesz részt egy adott tevékenységben. Amennyiben hozzájárul, hogy másik vállalat is közvetlenül megkeresse, mindig jogában áll a hozzájárulását visszavonni, melyhez közvetlenül kell az adott vállalattal felvenni a kapcsolatot.

  3/4. Jogi követelmények és vállalkozásátadás

  Az agromedium.com webhely és applikáció, amennyiben a törvény ezt előírja, vagy amennyiben - saját jóhiszemű megítélése szerint – annak közzététele szükséges valamely jogi eljárás lefolytatásához vagy vele szemben támasztott követelésre adott válaszhoz, közzé teheti az adatait.

  Amennyiben az agromedium.com webhely és/vagy Agromedium applikáció egészét vagy részét egy másik vállalat szerzi meg, vagy azzal az agromedium.com webhely és/vagy Agromedium applikáció részben vagy egészben egyesül, a felvásárló fél az adott agromedium.com és/vagy Agromedium applikáció birtokában lévő információkhoz, így az Ön személyes adataihoz is hozzáférést nyer.

4. Az Ön jogai

 • 4/1. A közvetlen üzleti megkeresések lemondásának joga. Ön jogosult az agromedium.com webhelyre és/vagy Agromedium mobil applikácóra vonatkozó közvetlen üzleti megkereséseket, marketing információkat lemondani.

  Ehhez a következők a lehetőségei:

  • a) kövesse az érintett marketing kommunikációban a lemondásra vonatkozó utasításokat;
  • b) amennyiben agromedium.com webhely és/vagy applikáció fiókkal rendelkezik, a következő e-mail címen agromedium.app@gmail.com vagy info@agromedium.com lehetősége van marketing küldemények fogadására/lemondására/módosítani; vagy
  • c) lépjen velünk kapcsolatba. Tájékoztatjuk, hogy a marketing üzenetek lemondása esetén is kaphat az agromedium.com webhelytől és applikációtól adminisztrációs tájékoztatást, és a fiókjához kötődő tevékenységekre vonatkozó értesítéseket (pl. fiókok visszaigazolása és jelszómódosítás);
  • d) jogában áll kérni bármely vagy akár az összes Ön által megadott információ és adat törlését, módosítását a következő e-mail címen agromedium.app@gmail.com vagy info@agromedium.com;
  • e) ne használja az agromedium.com webhely és/vagy Agromedium applikáció szolgáltatásait.
 • 4/2. Hozzáférés az adatokhoz és az adatok helyreigazítása

  Jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni. E célból kérheti a hozzáférést a személyes adataihoz. Amennyiben az agromedium.com webhely és applikáció nem adhat hozzáférést a személyes adataihoz, úgy a kérelmére adott válaszban megadja annak okát.

  Jogosult továbbá kérni, hogy az agromedium.com webhely és applikáció a személyes adataiban lévő esetleges pontatlanságokat javítsa. Amennyiben egy agromedium.com webhely és applikáció fiókkal rendelkezik, az adatait általában az agromedium.com webhely és/vagy applikáció „saját fiók“ vagy „saját profil“ vagy „beállítások”-ra vonatkozó menü megfelelő pontja alatt javíthatja (ha van ilyen). Ha nem, akkor tőlünk is kérheti az adatai javítását e-mailen keresztül, az agromedium.app@gmail.com vagy info@agromedium.com e-mail címeken.

5. Cookie-k és egyéb technológiák

 • 5/1. Mi az a cookie?

  A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak.

 • 5/2. Hogyan és miért használjuk a cookie-kat?

  A cookie-k segítségével javíthatjuk a agromedium.com-webhelyek használhatóságát és funkcionalitását, valamint jobb áttekintést nyerhetünk arról, hogyan használják a látogatók az agromedium.com-webhelyeket és az ezek által kínált eszközöket és szolgáltatásokat. A cookie-k révén az Ön személyes szükségleteihez szabhatjuk az agromedium.com-webhelyeket, applikációt javíthatjuk felhasználóbarátságukat, visszajelzést kaphatunk ügyfeleink elégedettségéről, és az internet más pontjain is kapcsolatba léphetünk Önnel.

 • 5/3. Egyéb hasonló technológiák

  Az agromedium.com webhelyek és applikáció más nyomonkövető technológiákat is használnak, amelyek szintén segítségünkre vannak abban, hogy az agromedium.com webhelyeket és applikációt az Ön személyes szükségletei szerint alakítsuk. Az egyéb nyomkövető technológiák részletei felől érdeklődjön az agromedium.app@gmail.com vagy az info@agromedium.com e-mail címeken.

 • 5/4. Cookie-k/egyéni beállítások kezelése

  Az Ön feladata aszerint beállítani számítógépét, hogy kíván-e cookie-kat fogadni vagy sem. Böngészője beállításai közül kiválaszthatja azt, hogy cookie-k elfogadása előtt figyelmeztesse Önt, vagy egyszerűen le is tilthatja a cookie-kat. A cookie-k letiltása esetén Ön nem fog hozzáférni az agromedium.com webhelyek és applikáció összes funkciójához. Útmutatásért kattintson böngészője (pl. Internet Explorer, Firefox) „súgó” gombjára. Ne feledje, ha különböző helyeken különböző számítógépeket használ, minden egyes böngésző cookie-kezelését be kell állítania.

  Mivel a webjelzők a weboldalak részét képezik, ezeket nem lehet „letiltani”, de az általuk beállított cookie-k letiltásával használhatatlanná tehetőek.

6. Adatbiztonság és megőrzés

 • 6/1. Adatbiztonság

  A személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében az agromedium.com webhely és applikáció számos biztonsági intézkedést alkalmaz, úgymint:

  • - Biztonságos üzemeltetési környezet

  Az agromedium.com webhely és applikáció biztonságos környezetbe tárolja az adatokat, melyekhez kizárólag az agromedium.com webhely és applikáció munkatársai, ügynökei és vállalkozói szükség szerint férhetnek hozzá. Az agromedium.com e tekintetben a bevett ágazati szabványokat is követi.

  • - Fizetési információk titkosítása

  Az agromedium.com webhely és applikáció az ágazati szabvány, standard szerinti titkosítással védi az érzékeny pénzügyi információkat, így az Interneten megadott hitelkártya információkat (pl. az agromedium.com online boltjaiban történő fizetések esetén).

  • - Fiókhozzáférések hitelesítése

  Az agromedium.com webhely és applikáció a regisztrált fogyasztóitól megköveteli, hogy azonosítsák magukat (pl. e-mail címmel) mielőtt hozzáférnének a fiókjukhoz vagy módosíthatnák azt. A hitelesítés célja a jogosulatlan hozzáférések megelőzése.

  Tájékoztatjuk, hogy a védelem nem terjed ki azokra a személyes adatokra, melyeket Ön nyilvános oldalakon, például közösségi weboldalakon önként oszt meg.

 • 6/2. Megőrzés

  Az agromedium.com webhely és applikáció az Ön személyes adatait addig tárolja, amíg azok a meghatározott célra szükségesek figyelembe véve, hogy adott esetben szükség lehet kérdések megválaszolására vagy problémák elhárítására, továbbfejlesztett és új szolgáltatások nyújtására, valamint meg kell felelnünk a vonatkozó törvények, jogszabályok szerinti jogi előírásoknak.

  Ennek értelmében az Ön személyes adatait adott esetben egy bizonyos ideig azután is megőrizzük (30-180 nap), hogy Ön beszüntette az agromedium.com webhely és applikáció szolgáltatásainak igénybevételét vagy a weblap és applikáció használatát, és kérelmezte adatainak törlését. Ezen időszak letelte után az agromedium.com webhely és applikáció munkatársai az adatokat biztonságos módon törlik vagy megsemmisítik.

7. Kapcsolat

 • Az agromedium.com és/vagy Agromedium applikáció a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretében kezelt adatok tekintetében „adatkezelőként“ jár el. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az agromedium.com munkatársaival: az info@agromedium.com vagy az agromedium.app@gmail.com email címen.

8. Hol találhatok további tájékoztatást az agromedium.com weblappal és Agromedium applikációval, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

 • További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@agromedium.com vagy az agromedium.app@gmail.com e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.
 • Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait az agromedium.com és/vagy Agromedium applikáció jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Békés Megyében illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).

9. Az agromedium.com webhely és Agromedium mobil applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

 • Jelen nyilatkozat alkalmazása során:

  • - „személyes adat“

  Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  • - „adatkezelő”

  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  • - „adatkezelés”

  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  • - „adattovábbítás”

  Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

  • - „adattörlés”

  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  • - „adatfeldolgozás”

  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

  • - „adatfeldolgozó”

  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

  • - „harmadik személy”

  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  • - „agromedium.com”

  A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban mindenkor az agromedium.com weboldal és applikációra és leányvállalataira illetve kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik.

10. Záró rendelkezések

 • Az agromedium.com webhely és Agromedium applikáció ügyvezetője fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.
 • A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 • Felhasználó az agromedium.com weboldal és az Agromedium mobil applikáció látogatásával, felhasználásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a kapcsolódó részekben az agromedium.com és az Agromedium mobil applikáció Használati Feltételeit.

Kétegyháza, 2020-03-16